p-r-1002

تشک رویا فنر منفصل (بهترین نوع فنر بندی) زیر قیمت مصرف کننده

ویژگی‌های منحصر به فرد این گروه:
• قابلیت فرم‌ گرفتن تشک با قوس‌های بدن به دلیل قرار گرفتن فنرها در بسته بندی پاکتی مجزا؛
• عدم انتقال ارتعاش فنرهای تشک به کل سطح تشک در هنگام غلت زدن؛
• مقاوم در برابر رطوبت و تعريق به دلیل استفاده از الیاف مخصوص؛
• تسهیل تبادل جریان هوا در سطح تشک به دلیل استفاده از لایه مخصوص؛

حمل رایگان
تحویل فوری

گارانتی 6 تا 8 سال

قیمت ها :

رویا 1 : 200*90 = 696000 تومان  با احتساب تخفیف 660000 تومان

          200*160 = 1239000 تومان با احتساب تخفیف 1150000 تومان

          200*180 = 1392000 تومان با احتساب تخفیف 1320000 تومان

رویا 2 : 200*90 = 497000 تومان  با احتساب تخفیف 460000 تومان

          200*160 = 885000 تومان با احتساب تخفیف 850000 تومان

          200*180 = 995000 تومان با احتساب تخفیف 950000 تومان

رویا 3 : 200*90 = 441000 تومان با احتساب تخفیف 420000 تومان

          200*160 = 787000 تومان با احتساب تخفیف 750000 تومان

          200*180 = 884000 تومان با احتساب تخفیف 840000 تومان