سرویس غذا خوری

اتاق نهارخوری کوچک را چگونه بچینیم؟

یک گوشه دنج و خلوت
اگر اتاق نهارخوری تان کوچک است از یک میز مستطیل کوچک برای گوشنه اتاق تان استفاده کنید. دو طرفی که سمت دیوار است را نیمکت های یکسره کار بگذارید و زیر این نیمکت ها را کشوای بزرگی بگذارید و از فضای داخلی آن برای قرار دادن لوازم مورد نیازتان استفاده کنید.. برای سمت مقابل آن هم از دو صندلی کوچک حصیری استفاده کنید .
استفاده از دو پوشش برای یک دیوار
برای دیوار اتاق نهار خوری تان از دو نوع پوشش استفاده کنید. برای 2/3 دیوار از پوشش های طرحدار مخصوص دیوار با طرح های عمودی استفاده کنید تا اتاق تان را بزرگتر نشان دهد. برای 1/3 باقیمانده هم از یک رنگ بسیار روشن برای مثال آبی روشن استفاده کنید .
یک نهار خوری شاد
گوشه ای از اتاق تان را در نظر بگیرید و نیمکت های چوبی را در دو دو کنج اتاق تان بگذارید. یکی از این دیوارها باید پنجره ای رو به حیاط داشته باشد. میز نهار خوری مربع شکل به رنگ چوب را انتخاب کنید. سعی کنید روکش تشک های نیمکت با رنگ میزتان یکی باشد. به رنگ پرده اتاق تان روکش صندلی ها را انتخاب کنید .
جایی برای صحبت کردن
اگر اتاق تان دارای دو دیوار چسبیده به هم است که هر دو پنجره دارند ، برای این اتاق هم از دو نیمکت به رنگد دکوراسیون تان استفاده کنید. برای میز وسط هم از یک میز ساده و کلاسیک به رنگ دکورتان استفاده کنید .
میز نهارخوری متفاوت
اگر در وسط اتاق نشیمن تان جای خالی وجود دارد می توانید یک میز گرد کوچک را در آنجا قرار داده و دور آن صندلی بچینید و از آن به عنوان یک میز نهارخوری کوچک استفاده کنید .
گوشه از آشپزخانه
می توانید گوشه ای از آشپزخانه تان را به عنوان اتاق نهارخوریتان استفاده کنید. برای این که جای کمتری در آشپزخانه تان بگیرد مانند مدلهای قبلی ترکیبی از صندلی و نیمکت را انتخاب کنید .